objašnjenje CIJ tehnologije
Info slika

Tehnologija kontinuirano cirkulirajuće tinte (CIJ - Continous Ink Jet) je jedina beskontaktna tehnologija pisanja koja omogućuje pisanje brzosušećim tintama na apsolutno sve podloge. Tinta se pod pritiskom dovodi do pisaće glave gdje prolazi kroz vibrirajući piezo-kristal koji mlaz tinte lomi u kapljice.

Nakon prolaska kroz piezo-kristal, formirane kapljice prolaze kroz nabojni tunel gdje svaka kapljica primi točno odredenu količinu elektrostatskog naboja. Po prolasku kroz nabojni tunel, nabijene kapljice ulaze u konstantno elektrostatsko polje, gdje se one kapljice koje su primile veći naboj više otklanjaju, a one s manjim nabojem se manje otklanjaju. Dakle, ovisno o zaprimljenoj količini naboja, kapljica ispisuje odredenu točku u matrici znaka kojeg ispisujemo. Kapljice s minimalnim primljenim nabojem pogađaju povratni blok, te se vraćaju u sustav za cirkulaciju tinte.

Standardna frekvencija piezo-kristala je 66kHz, što znači da se u jednoj sekundi generira 66000 kapljica. Uzevši standardnu matricu 5x7, dobivamo teoretski maksimalan broj znakova koji se generiraju u jednoj sekundi od čak 1885 zn/sek.

U ovoj tehnologiji vrlo je bitno održavanje ispravnog viskoziteta tinte, jer viskozitet bitno utječe na masu i oblik kapljica, te na sposobnost primanja elektrostatskog naboja. Ispravan viskozitet se kontinuirano nadgleda i održava automatskim sustavom koji miješa čistu tintu i aditiv (otapalo). Tu je bitno napomenuti da je proizvodnja tinte i pisača neraskidivo povezana, te je tehnološki praktički nemoguće koristiti tinte i aditive koje nije proizveo sam proizvođač CIJ printera.