SATO
Info slika
www.satoeurope.com

Japanska tvrtka SATO je jedan od vodećih svjetskih proizvođača printera, software-a i potrošnog materijala za barkod-ispis .

Proizvodni program SATO obuhvaća :

- Termal-transfer barkod printeri
- programski paketi za primjenu barkoda
- Ručni aplikatori naljepnica
- RFID rješenja
- Potrošn materijal za termal-transfer barkod printere